قطعنامه تحریم شورای امنیت محكوم است

 

سومین قطعنامه تحریم های شورای امنیت علیه ایران به تصویب رسیده است.  قطعنامه جدید شورای امنیت در ادامه فشارها و  اهداف بورژوازی جهانی برای سازش با ایران است. چین و روسیه بلافاصله اعلام كرده اند كه این قطعنامه تاثیری بر روابط آنها با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. خاویر سولانا به نمایندگی اتحادیه اروپا  برای دور دیگر مذاكره  با دولت ایران اعلام آمادگی كرده است. با وجود اینها تبعات و نتایج  قطعنامه جدید شورای امنیت برای مردم ایران و امنیت منطقه به شدت زیانبار است.

 

یك بعد نگران كننده قطعنامه این است كه شورای امنیت برای نخستین بار به دولت ها اجازه میدهد كه كشتی ها و هواپیماهای ایرانی را مورد بازرسی قرار دهند. این اقدام به دولت امریكا و متحدینش امكان میدهد تا به بهانه بازرسی كشتی ها و هواپیماهای "مشكوك"، منطقه را  نا امن كرده و هم به جمهوری اسلامی فرصت ماجراجویی را خواهد داد.

 

از طرف دیگر قطعنامه جدید شورای امنیت صرفنظر از هر درجه اهمیت یا بی اهمیتی آن، به جمهوری اسلامی فرصت فشار بیشتر بر طبقه كارگر و مردم را میدهد. این بهانه دیگر برای رژیم است تا هم بردامنه تعرض به سطح معیشت مردم و ابعاد گرانی و تورم بیفزاید  وهم سركوب و جنایت بیشتری را علیه مخالفینش اعمال كند. این قطعنامه مستقیما علیه مردم ایران است.

 

به این دلایل كاملا روشن اقدام جدید شورای امنیت محكوم است. شورای امنیت نهادی در خدمت اهداف بورژوازی بین المللی و شورای مرتجعین است. تصمیمات این نهاد هیچ ربطی به منافع مردم در جهان ندارد. طبقه كارگر و مردم ایران  این بازیهای بورژوازی جهانی و نهادهای وابسته اش  را مستقیما علیه منافع خود میدانند و راه خود را كه كسب آزادی و برابری است،‌ میروند.

 

 

حزب كمونیست كارگری حكمتیست

 

١٦ اسفند  ٨٦( ٦ مارس ٢٠٠٨)