A+ A A-

گزارشی ازکمپین دفاع و حمایت از فعالین کارگری زندانی و زندانیان سیاسی ایران در کشورهای مختلف

Share


به فراخوان تشکیلات خارج از کشور حزب حکمتیست و احزاب و سازمان های دیگر، کمپینی در دفاع و حمایت از فعالین کارگری زندانی و زندانیان سیاسی از تاریخ 28 ماه مه تا 6 ژوئن به مدت 10 روز همزمان با شروع و پایان صدو سومین کنفرانس سازمان جهانی کار ( (ILOدر ژنو در کشور های مختلف اروپایی اعلام و برگزار گردید.
هدف از این کمپین افشای ماهیت و چهره ضد کارگری رژیم اسلامی ایران ونهاد های ضد کارگری وابسته به رژیم سرکوبگر و جنایتکار جمهوری اسلامی و شرکت آنها در کنفرانس سازمان جهانی کار و با خواست آزادی فعالین کارگری و آزادی تمام زندانیان سیاسی در بند رژیم بود. تا امروز 5 ژوئن واحد های تشکیلات خارج از کشور حزب حکمتیست در شهر های استکهلم، گوتنبرگ، اسلو، کلن و هلسینکی، همراه با فعالین احزاب و سازمان ها و نهاد های دیگر با برپایی متینگ، تظاهرات،راهپیمایی شب همبستگی با کارگران ایران، فرستادن هیئت نزد اتحادیه های کارگری در کشورهای مختلف و همچنین تجمع در مقابل وزرارت امور خارجه از جمله در کشور نروژ این کمپین را پیش برده اند. این کمپین تا روز شنبه 7 ژوئن ادامه دارد گزارشات آکسیونها و فعالیت کمپینی واحد شهرهای دیگر هم متعاقبا منتشر خواهد گردید.
استکهلم سوئد:

بنا به فراخوان حزب حکمتیست،آکسیونی در حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، روز4 یونی در مقابل پارلمان سوئد برگزارشد.
در ابتدا سیوان کریمی دبیر کمیته استکهلم تشکیلات خارج از کشور حزب حکمتیست در این آکسیون به زبان انگلیسی سخنرانی کرد. وی ضمن اعلام حمایت و دفاع از آزادی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در بند رژیم اسلامی به محکوم کردن سیاستهای سرکوبگرانه رژیم در برابر این فعالین پرداخت. سیوان با بیان وضعیت کنونی کارگران در ایران، اضافه کرد که حداقل دستمزد کارگران سه برابر زیرخط فقراست که هر نوع تلاش و مبارزه از سوی فعالین کارگری برای افزایش دستمزد را رژیم جمهوری اسلامی با دستگیری و شکنجه آنها پاسخ می دهد. وضعیت مبارزه زنان نیز بخشی دیگر از سخنان سیوان کریمی بود. وی بیان کرد که مبارزه زنان برای رسیدن به برابری و آزادی از ابتدای سرکار آمدن رژیم وجود داشته است. این مبارزه،  مبارزه ای علنی و آشکار بوده است و هیچ هنگام نمی توان و نباید از واژه هایی همچون " یواشکی " برای توصیف آن استفاده کرد. این صفات تنها می تواند که مبارزه واقعی زنان را به کجراهه ببرد.
سپس زینت کریمی نیز از طرف سازمان بیمرز،  سخنانی را در محکومیت جمهوری اسلامی و نحوه رفتار آنها با فعالین کارگری و کارگران زندانی ایراد کرد. در ادامه این کمپین هیئتی سه نفره به نمایندگی از جانب حزب حکمتیست، حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری ایران با مراجعه به تحادیه سراسری کارگران سوئد، نامه ای اعتراضیی را به مسئول روابط بین المللی اتحادیه سراسری کارگران سوئد، آقای "لیف ایزاکسُن" تحویل دادند. در این ملاقات در رابطه با اوضاع کارگران ایران دستگیری و سرکوب فعالین کارگری، اشاره شد. مهدی طاهری نماینده حزب حکمتیست در این دیدار از لیف ایزاکسون تقاضا کرد که اتحادیه "ال اُو" بصورت رسمی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری فعالین کارگری زندانی شوند. آقای ایزاکسون در جواب گفتند که وضعیت این کارگران را دنبال کرده اند و در این زمینه حتماً اقداماتی را انجام خواهند داد. ایشان  یادآوری  کردند که اتحادیه کمونال و ترانسپورت سوئد که از اعضای  "ال او" میباشند رسما در این زمینه از این کارگران پشتیبانی کرده و خواهان آزادی آنها شده اند. ایشان هم چنین گفتند که سعی خواهند کرد این مسئله را در سطح پارلمان سوئد هم دنبال کنند.
نروژ اسلو:
درادامه کمپین دفاع و حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی روز 31 ماه مه آکسیونی از طرف فعالین حزب حکمتیست ،حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری ایران- به مدت 1 ساعت درمقابل سفارت خانه جمهوری اسلامی ایران  برگزار گردید. در این آکسیون فعالین حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست همراه با تعداد کثیری از آزادیخواهان و برابری طلبان که در این تظاهرات شرکت کرده بودند ، با سردادن شعارکارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و با حمل  عکسهایی از فعالین کارگری و زندانیان سیاسی، پلاکارد و بنر زندانی سیاسی آزاد باید گردد، سیاست های سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کردند و به پخش اطلاعیه های حزب دراین رابطه پرداختند. در این آکسیون رفیق منصور ترکاشوند عضو حزب حکمتیست اطلاعیه حزب را در جمع تظاهرات کنندگان قرائت نمودند و رفیق ناصر مرادی در مورد اهمیت و نحوه پیشبرد  کمپین سخنانی ایراد کرد.  در ادامه تظاهر کنندگان با راهپیمایی  فاصله سفارت ایران تا ساختمان وزارت امور خارجه نروژ به فاصله چند کیلومتر را پیمودند و در طول راهپیمایی مدام با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی زندانی سیاسی آزاد باید گردد و غیره به زبان نروژی توجه مردم کوجه و خیابان ها را جلب نمودند. سپس تظاهر کنندگان با تجمع در مقابل وزارت امور خارجه نروژ، به افشای رژیم جمهوری اسلامی پرداخته و خطاب به وزیر امورخارجه از مسئولین این وزارتخانه خواستند برای آزاد کردن زندانیان سیاسی و فعالین کارگری در بند به جمهوری اسلامی اعتراض کنند.
سوئد گوتنبرگ:
فعالین حزب حکمتیست واحد گوتنبرگ ساعت 5 بعد از ظهر روز دوشنبه 2 ماه مه با برپایی آکسیونی در مرکز شهر گوتنبرگ ( برونز پارک) همراه با فعالین شخصیت ها و احزاب چپ و کمونیست با حمل تصاویر فعالین کارگری در بند وپلاکاردهای مختلف با شعار فعالین کارگری و رندانیان سیاسی را آزاد کنید و پخش اطلاعیه های حزب به زبان سوئدی سیاست رژیم در سرکوب فعالین کارگری و آزار و شکنجه زندانیان سیاسی را محکوم و خواستار آزادی بیقید و شرط زندانیان سیاسی شدند.
آلمان کلن:
فعالین حزب حکمتیست در شهر کلن آلمان روز شنبه 31 ماه مه همراه با فعالین حزب کمونیست کارگری و دیگر فعالین کارگری این شهر در مرکز شهر کلن به کارزار و کمپین دفاع از کارگران زندانی پیوستند و با حمل بنرهایی با عکس فعالین کارگری خواستار آزادی آنها شدند.  
فنلاند هلسینکی:
روز 5 ژوئن 2014 به فراخوان جداگانه واحدهای فنلاند تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست و حزب کمونیست ایران آکسیونی اعتراضی در حمایت از کارگران زندانی در ایران در مقابل پارلمان فنلاند در شهر هلسینکی برگزار گردید. این آکسیون که از ساعت 14 - 16 ادامه داشت شرکت کنندگان با در دست داشتن باندرول و پلاکارد های " زندانی سیاسی آزاد باید گردد، نه به اعدام. مجازات اعدام لغو باید گردد، ما از مبارزات کارگران و مردم ایران حمایت میکنیم، نمایندگان جمهوری اسلامی از کنفرانس جهانی کار در ژنو اخراج باید گردند و مرگ بر جمهوری اسلامی" توجه مردم و نمایندگان پارلمان که در تردد بودند را به خود جلب میکرد و بعضا سئوال و موضوع را جویا میشدند. برنامه آکسیون با سخنرانی " رفیق رشید شکررزاقی از طرف رهبری حزب کمونیست ایران آغاز گردید. سپس رفیق کایا هاماری به نمایندگی واحد فنلاند تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست سخنرانی کرد. کایا هاماری بعنوان نمایند واحد حزب در فنلاند ضمن خوش آمدگوی و قدردانی از شرکت کنندگان به لیست بی حقوقی طبقه کارگر در ایران و زندانی شدن فعالین کارگری به جرم تلاش جهت ایجاد بهبودی در زندگی و معیشت و شرایط کاری  کارگران اشاره کرد و خطاب به مطبوعات فنلاند انتقاد کرد و گفت اخبار جزئی و یا مسئله هسته ای منعکس میشود اما اینکه 150 هزار در طول 35 سال اعدام شده اند سکوت کرده اند، میدیای فنلاند هیچگاه بی حقوقی زنان ایران و اینکه میلیونها ایرانی به جرم قبول نکردن رژیم ایران تجربه زندانی و بی حقوق شدند را دارند منعکس نمیکنند و دولت فنلاند هم وضعیت حقوق بشر در ایران را قربانی روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران کرده است. او در پایان سخنرانیش گفت حزب حکمتیست خواهان اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی در کنفرانس سالانه جهانی کار است و دولت فنلاند هم نباید رابطه ای با دولت جنایتکار اسلامی فقط بخاطر منافع اقتصادی داشته باشد و سکوت میدیای سر سپرده بورژوای را محکوم کرد و با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سخنانش را پایان داد. سپس نمایند حزب کمونیست فنلاند پیام حمایت این حزب از مبارزه طبقه کارگر و مردم ایران علیه رژیم اسلامی را قرائت کرد. بدنبال رفیق مصطفی باهر به نمایندگی از واحد فنلاند تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری کردستان سخنرانی کرد. او ضمن اعلام حمایت حزب از این نوع اعتراضات گفت ادامه حیات رژیم جمهوری اسلامی که مصادف با جنایت علیه بشریت است و قبول کردن آن و روابط با آن ننگ بشریت است و گفت راه حل نهای تقویت جنبش کمونیست کارگری و تقویت حزب کمونیستی و عملا سرنگونی رژیم اسلامی در ایران است. سپس کمیته همسبتگی با کارگران ایران پیام حمایت خود را قرائت کرد. بدنبال رفیق نجمه شریفی قطعنامه پایانی آکسیون که حاوی درخواستهای مشخص از پارلمان و دولت فنلاند است را قرائت کرد که تحویل نماینده بخش بین المللی پارلمان فنلاند گردیده است. سخنران پایانی رضا کمانگرعضو دفتر سیاسی حزب حکمتیست بود که حاوی گزارشی از اقدامات یک هفته اعتراض به جمهوری اسلامی و حمایت از طبقه کارگر و مردم ایران بود. رضا کمانگر از همه شرکت کنندگان قدردانی کرد و گفت این پایان کار مانیست تا جمهوری اسلامی سرکار است وظیفه تک، تک ماست در چنین اعتراضاتی"  شرکت کنیم. آکسیون با سردادن شعارمرگ بر جمهوری اسلامی. کارگر زندانی و زندانی سیاسی آزاد باید گردد.  پایان یافت.
تشکیلات خارج ازکشور حزب حکمنیست

5ژوئن 2014

 

 

 

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683