اعلاميه حزب کمونيست کارگري ايران_حکمتيست

 

ديپلماسي يا سلاح کشتار جمعي

در مورد تحريم اقتصادي ايران

 

 

٢٣ دسامبر شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه اي عليه جمهوري اسلامي تصويب کرد و ايران را به خاطر دسترسي به تکنولوژي غني سازي اورانيوم، مشمول برخي تحريم هاي تجاري بين المللي قرار داد. بهانه اين قطعنامه استفاده از ديپلماسي بين المللي براي محدود کردن امکان دسترسي دولت ايران به سلاح اتمي است.

 

همزمان دولت انگليس رسما و علنا اعلام کرد که برنامه گسترش توليد سلاح هاي اتمي و توليد زير دريايي هاي مخصوص اين کار را دارد که بودجه اي حدود 200 ميليارد پوند طي 30 سال آتي هزينه خواهد داشت! بهانه اين سرمايه گذاري وسيع و علني بر روي توليد و گسترش سلاح اتمي توسط دولت بلر، ناامني و خطر تروريسم است!

قطعنامه شوراي امنيت نه ربطي به امنيت جهان دارد و نه ربطي به مبارزه با تروريسم اسلامي. نه تحريم اقتصادي سلاحي عليه ارتجاع است و نه سازمان ملل و شوراي امنيت اش مامور حفط امنيت جهان. سازمان ملل و شوراي امنيت در دو دهه گذشته جز مهره بي اراده سياست خارجه آمريکا و انگليس نبوده است و صدور قطعنامه اخير در تحريم تجاري عليه ايران جز ادامه سياست بوش و بلر در تحکيم نظم ضد انساني ارعاب و قلدري نظامي بر جهان نيست. همان سياستي که با تحريم اقتصادي عراق ميليونها کودک در عراق را يک دهه به مرگ از گرسنگي و عدم دسترسي به دارو و آب آشاميدني کشاند! سياستي که بدنبال آن تمام جامعه چند ميليوني عراق را تماما با بمب و خمپاره نابود کرد و عراق را به مرداب و باتلاقي از جنگ و مرگ و نيستي کشاند! مرداب و باتلاقي که در آن بيش از همه ارتجاع اسلامي و قومي و مذهبي زنده شد و رشد کرد!

تحريم اقتصادي و تجاري عليه ايران، در هر سطحي، فرمال باشد يا واقعي، عليه مردم ايران و سلاح کشتار جمعي ديگري است که جز فقر و محروميت بيشتر براي مردم ايران در بر نخواهد داشت و بايد قويا توسط همه مردم آزاديخواه و احزاب و سازمانهاي مترقي محکوم شود. تنها خبر انتشار اين قطعنامه به خودي خود و در همين سطح، گراني، فقر و محروميت بيشتري را به مردم ايران تحميل ميکند. بعلاوه مردمي که در کمين جمهوري اسلامي براي سرنگون کردن آن و خلاصي از شر حاکميت ارتجاع اسلامي در ايران نشسته اند را عقب ميکشاند و دست جمهوري اسلامي در حمله به مردم را به بهانه اين تحريم بازتر ميکند. تحريم اقتصادي ايران سلاح کشتار جمعي عليه مردم و در خدمت بقا ارتجاع اسلامي است و بايد قويا توسط همه مردم آزاديخواه محکوم شود.

 

بايد اين "ديپلماسي" کثيف و رياکار، سازمان ملل و شوراي امنيت، بوش و بلر و ارتجاعي که به بهانه مبارزه با تروريسم و ديکتاتورها، ميليونها نفر را از دسترسي به وسائل زندگي محروم ميکند و خروارها بمب بر سر مردم بيگناه سرازير ميکند و بيشرمانه خود باز با همين بهانه ميليارها پوند و دلار صرف توليد سلاح اتمي ميکند، را قويا محکوم کرد. اين سياست، نظم ضد بشري و ضد انساني به مردم و مبارزه مردم براي آزادي و برابري تعلق ندارد. اين نه ديپلماسي که جنگي رسمي و علني عليه مردمي بيگناه، زندگي و سلامت آنها است و بايد محکوم شود. مردم ايران و جهان نه به گزمه ها و ژاندارم هاي قلدر و خودگماره بوش و بلر نياز دارند و نه به وحوشي از نوع احمدي نژاد و خامنه اي که تنها در پرتو انواع اين"ديپلماسي" رشد ميکنند! بايد اين نظم ضد انساني را از بنياد برهم زد و همراه آن بشريت را از وجود همه انواع ارتجاع خلاص کرد.

 

حزب کمونيست کارگري حکمتيست

٢٧ دسامبر ٢٠٠٦