A+ A A-

بیانیه 245 نفر از کمونیست ها و آزادیخواهان، علیه فدرالیسم و شووینیسم، علیه خطر پاکسازیهای قومی ( لیست جدید)

Share

 توافقنامه اخیر دو جریان بورژوا قومی کردستان، حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان زحمتکشان حول پلاتفرم "فدرالیسم" و "ایران فدرال"، نه تنها ربطی به حل مساله ملی و رفع ستم از مردم کردستان ندارد، بلکه در ضدیت کامل با منافع کارگران، و مردم ستمدیده و آزادیخواه در کردستان و سراسر ایران است. "فدرالیسم" نه تنها راه حل پایان دادن به ستم ملی و حل مسئله کرد نیست، بلکه برافراشتن پرچم جنگ و تفرقه و پاکسازی قومی است. همانطور که چنین سناریویی را در دو دهه اخیر در یوگسلاوی سابق و عراق شاهد بودیم. نقطه عزیمت توافق این دو جریان ارتجاعی پروآمریکایی، اساسا امید بستن آنها به پروژه آمریکا و غرب در قبال تحولات سوریه و بدنبال آن در قبال جمهوری اسلامی است. بویژه امیدشان اینست که با اتکا به دخالت آمریکا و غرب در تحولات ایران، در فردای بعد از جمهوری اسلامی، "در ایران فدراتیو" مورد نظرشان به قیمت جنگ و کشتار و تباهی و سیاهی تحمیلی بر جامعه، در قدرت سیاسی و چپاول ثروت آن جامعه سهیم شوند. این پروژه ارتجاعی و اتحاد این دو نیروی ضد کارگری و ضد مردمی، خطری علیه مصالح و منافع مردم، بویژه علیه جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی در جامعه است و صف آزادیخواه جامعه باید آن را مردود اعلام کند.

 

از طرف دیگر، در مقابل توافقنامه ارتجاعی ناسیونال قومیهای کردستان، تحرک ناسیونالیستهای ایرانی و آذری و شوونیستهای عظمت طلب با فرمول مشترک "حفظ تمامیت ارضی ایران" روی دیگر سکه خطر ارتجاع سیاه و ضدکارگری و ضدمردمی علیه جامعه ایران است. در مقابل فدرالیسم خواهی ناسیونالیسم کرد، شاهد آنیم که ناسیونالیسم ایرانی، قومپرستی آذری و خطرناکتر شووینیسم عظمت طلب ایرانی دارد خط و نشان میکشد. اگر صف آرایی کنونی ناسیونالیستها و فدرالیستها و شووینیستها در مقابل هم، فعلا در شبکه های مجازی و اینترنت است، فردا با حمایت سیاسی، مالی و تسلیحاتی آمریکا و غرب و ناتو میتواند به جنگ دستجات مسلح "قومهای" مختلف در شهرها و مناطق مختلف به قیمت تخریب زندگی شهروندان و مدنیت جامعه تبدیل شود.

 

واقعیت اینست ناسیونالیستها و قوم پرستان کرد با شعار "فدرالیسم" قصد نهادینه کردن و حفظ و ابدی کردن شکاف و تفرقه ملی بر مردم کردستان را دارند، تا با اتکا به آن سهمخواهی خود را از قدرت توجیه کنند. در آن طرف این صفبندی، ناسیونالیستها و شوونیستهای ایرانی هم با فرمول "حفظ تمامیت ارضی ایران" قصد توجیه ادامه ستم ملی و سرکوبگری مردم کردستان را دارند، همانطور که در دوران دو رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی تجربه های تلخ کشتار وسیع و لشکرکشی تجربه شد. کمونیستها و آزادیخواهان علیه پروژه ضد مردمی این جریانات ارتجاعی هستند.

 

ما کمونیستها و آزادیخواهان خواهان پایان دادن قطعی به ستم و تبعیض ملی در کردستان هستیم. مردم کردستان با شرکت در یک رفراندم درباره جدایی از ایران و یا باقی ماندن بعنوان شهروندان متساوی الحقوق در چهارچوب ایران تصمیم میگیرند و با آراء خود آینده سیاسی خود را رقم خواهند زد. این راه حل کارساز در عین حال میتواند به بهانه و توجیهات ناسیونالیسم کرد و ناسیونالیسم و شووینییسم ایرانی برای سوق دادن جامعه به طرف جنگهای قومی و سناریوی سیاه پایان دهد.

 

کارگران، مردم آزادیخواه!

تحرکات اخیر ناسیونالیستهای کرد و ایرانی، فدرالیستها وشووینیستها و آینده فاجعه باری که در صددند برای جامعه ترسیم کنند را باید جدی گرفت. لازمست علیه صفبندی کل شاخه های ناسیونالیستی و فدرالیستی و شووینیستی به صف متحد، همبسته، سازمانیافته و قدرتمند اجتماعی طبقه کارگر و مردم آزادیخواه شکل داد. نباید اجازه داد پروژه های تماما ارتجاعی آمریکا و غرب توسط ناسیونالیستهای ایرانی و کرد و آذری، فدرالیستها و شوونیستها در هیچ گوشه ای از جامعه ایران عملی شود. بر این اساس ما کمونیستها و آزادیخواهان امضاکننده این بیانیه توجه همه کارگران، آزادیخواهان و برابری طلبان جامعه ایران، همه کمونیستها و جریانات چپ و مترقی و مدافعین حقوق سیاسی و اجتماعی مردم ایران را به حساسیت تحولات این دوره جلب میکنیم. لازم است، متحد و همبسته در مقابل ارتجاع و پروژه های ارتجاعی سد محکم ایجاد کنیم. از همه انسانهای شریف و آزدایخواه و همه کمونیستها در سراسر جهان میخواهیم در پیشبرد این امر خطیر با ما همراه و همصدا شوند.

 

۲۱شهریور ۱۳۹۱- ۱۱ سپتامبر۲۰۱۲

 

امضا ها:

 

1. ابراهیم باتمانی "شیروانه "
2. ابراهیم حسین
3. ابراهیم حیدری
4. ابراهیم خانی
5. ابراهیم محمدیان
6. ابوبکر شریف زاده
7. احمد تارخ
8. الناز معین
9. الماس فرضی
10. احمد علی
11. اسعد حاج حسنی
12. اسماعیل محمودی
13. اسماعیل ویسی
14. افسانه زیجی
15. افسر زیجی
16. اقبال نظرگاهی
17. آذر ماجدی
18. آراز هادی
19. آرام حلیل پور
20. آرام علی
21. آرمان جلیل پور
22. آزاد زمانی
23. آکام جلیل پور
24. آلا فرج
25. بابک باجلانی
26. بانو نوری
27. بختیار نادر
28. بروا جمیل
29. بریا مولود نژاد
30. بنار مصطفی
31. بهار ربیعی
32. بهار مونزیر
33. بهره حسین
34. بهزاد جواهری
35. بهمن تقی پوریان
36. بهمن شیرازی
37. بهنام ارانی
38. بیژن حاج حسنی
39. بیستون بیگزاده
40. پدرام نواندیش
41. پوریا صدری
42. پیمات وزیری
43. تورج عبداللهی
44. تینا منبری
45. ثریا محمدی
46. جلال محمود زاده
47. جلیل جلیلی
48. جلیل رضائی
49. جمال رحمتی پناه
50. جمال شریف
51. جمال صالح
52. جمال کمانگر
53. جمال محسن
54. جمشید اساسی
55. چیمن دارابی
56. چیمن کریم قره داغی
57. حامد محمدی
58. حسن معارفی پور
59. حسین احمدی نیا
60. حسین جانه ای
61. حسین جلیل پور
62. حسین مراد بیگی
63. حصیبه چوپانی
64. حمه غفور
65. حمید خندانی
66. خانم صفری
67. خدر حسن زاده«خدر نلوسه"
68. دارا ساسانی
69. دالیا علی
70. دیاکو ملا ابراهیم
71. رحمان حسین زاده
72. رحمت فاتحی
73. رزا پرتو
74. رزگار کفاشی
75. رسول بناوند
76. رضا دانش
77. رضا کمانگر
78. رضا مرادیان
79. رضیه فرجی
80. روبین پور درویش
81. روزبه بیات
82. روناک خضری
83. روناک زندی
84. روناک ناصری
85. ریبار نجم
86. ریبوار احمد امین
87. ریبوار سعید
88. ریبوار عارف
89. ریبوار هورامی
90. رئوف افسائی
91. سالار محمودی
92. سامان سعید زاده
93. سامان ملا ابراهیم
94. سردار قادری
95. سعید آرمان
96. سعید سفیدی
97. سعید کرامت
98. سعید کشاورز
99. سعید مدانلو
100. سعید یگانه
101. سعیده کاروخ
102. سلام زیجی
103. سلیمان قاسمیانی
104. سمکو نوری
105. سمهان اشرفی
106. سوزان امین
107. سوسن هحرت
108. سهیلا ترکیه
109. سیامک شعاعی
110. سیاوش دانشور
111. سیروان قادری
112. سیف الدین حیدری
113. سیف الله قادری " یه مینان "
114. سیف خدایاری
115. سیفه باوه ریز
116. سیوان خدری
117. سیوان کریمی
118. شاباز محمود
119. شاخه وان ناصح
120. شجاع ابراهیمی
121. شکاک عبدالستار
122. شمال علی
123. شنه احمد فرج
124. شهریار کریمی
125. شهلا عبدالله رستم
126. شهلا کریمی
127. شیرکو حمه رشی /سیسیری
128. صالح خضزی
129. صالح سرداری
130. صلاح ایراندوست
131. صلاح کفاشی
132. طلا رضائی
133. عادل فیض الله " آسو"
134. عامر صابر
135. عباس ایاخ
136. عباس رضائی
137. عباس زردارا
138. عبدالله دارابی
139. عبدالله فدائی " کپک "
140. عبید گویلی
141. عثمان ملا
142. عرفان کریم
143. عزت دارابی
144. عزیز عبدالله پور
145. عطا گل محمدی
146. عطا یار احمدی
147. علا فرهاد پور
148. علی امجدیان
149. علی جوادی
150. علی شریف زاده
151. علی شریفی
152. علی قادری
153. علی مطهری
154. عمر کریمی
155. عومه¬ر هه¬نگاو
156. عیرضا رضائی
157. غفور عباس نژاد
158. فاتح شیخ
159. فاطمه زمانی
160. فاطمه محمدی
161. فرامرز قزبانی
162. فرج شهابی
163. فرشاد پاشازاده
164. فرنگیس مارابی
165. فرهاد امینی
166. فرهاد حاجی میرزائی
167. فرهاد رضائی
168. فرهاد محمدی
169. فریبرز سلطانی
170. فریده آقاجانی
171. فریده جدید الاسلام
172. فریده رضائی
173. فواد آقا بیگزاده
174. کاروان درسید
175. کامیار احمدی
176. کاوه صدیقی
177. کردو احمد
178. کریم مرادی " کانی شه "
179. کیوان خالدی
180. کیوان ساعد پناه
181. کیوان کتابی
182. گلاویژ حاجی میرزائی
183. گلزار کفاشی
184. گۆنا سعید
185. لانه احمد
186. لاوژه جواد
187. لقمان کفاش
188. لیلا عبداالمحمد
189. لیلا مطیعی
190. مجید پستنچی
191. محبت شلماسی
192. محسن ابراهیمی
193. محسن کریم
194. محمد خضری
195. محمد سلطانی
196. محمد علی بهمنی
197. محمد کفاشی
198. محمد مراد امینی
199. محمد نوری
200. محمد ولدی
201. محمد یگانه
202. محمود احمدی
203. محمود حلاق
204. محمود خاطری
205. محمود رهبری
206. محمود فیروزی " شمام "
207. محمود محمد زاده "سیسیری "
208. محمود ناصری
209. مختار محمدی
210. مریم افراسیاب پور
211. مریم شهابیان
212. مریم کوشا
213. مسعود کریمی
214. مصطفی باهر
215. مصلح ریبوار
216. معصومه قادری
217. ملکه عزتی
218. منصور ترکاشوند
219. منصور ره زاو
220. مهدی طاهری
221. مهدی گازاری
222. مهناز رحیمی
223. مهین دارائی
224. میدیا صالحی
225. نازدار احمدی
226. ناصر بابا میری
227. ناصر علی پناه
228. ناصر مرادی
229. ناهید حسن پور
230. نسرین باباسلجی
231. نسرین خدا دوست "امیری "
232. نسرین رخزاد
233. نسرین رمضانعلی
234. نسرین محمودی آذر
235. نورالدین الهامی
236. نوزاد بابان
237. نه¬غه¬ده عوسمان " نقده عثمان "
238. نیلوفر کردستانی
239. نینا جمیل
240. ولی چوپانی
241. ولید آزادی
242. هادی زندی
243. هاژه محمد
244. هاشم ترکمن
245. هاوری شوشه
246. هلمند اربابی
247. همایون گدازگر
248. هه نی خدر " هانی خدر "
249. یدی مالکی " تخته "
250. یوسف تیکان تپه
251. یوسف خلیل آذر

 

ادامه دارد

 

 توضیح:

دوستانی که تمایل دارند بیانیه را امضاء کنند. از طریق آدرس زیرا اطلاع بدهند.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://www.october-online.com/anouncements/2039-2012-09-12-11-39-19.html 

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683